Skip to content

Media

Comenius College: Samenwerking gezonde levensstijl werpt vruchten af.

HILVERSUM – Jong geleerd, is oud gedaan. Dit gezegde gaat volgens het Comenius College zeker ook op voor het aanmeten van een gezonde levensstijl. Daarbij is het belangrijk dat meerdere partijen met elkaar samenwerken.

Die krachtenbundeling begint zijn vruchten af te werpen. Daar is het onlangs verkrijgen van de zilveren Schoolkantine Schaal 2020-2021 een mooi voorbeeld van, zo geeft Robert van der Sijde, rector van het Comenius College, nu aan. “De goede samenwerking tussen het Comenius College, onze kantine, voedingsadviseurs, buurtregisseur, gemeente en JOGG heeft gezorgd voor een goed resultaat. Leerlingen krijgen in school een gezond aanbod in de kantine en worden buiten niet meer verleid tot ongezond eten, daar zorgt de gemeente nu voor”, meldt de rector tevreden.

Jarenlang is de school bezig geweest om de kantine gezonder te maken aan de hand van de Richtlijnen Gezonde Kantines. Dit zijn uitgangspunten die door het Voedingscentrum zijn opgesteld en dat is gebeurd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In 2016 is de school met dit traject begonnen. 

Snel wennen
Inmiddels is het 2021 de kantine veel gezonder. Hierbij moet worden aangetekend dat de middelbare scholen in Nederland vanwege de coronamaatregelen al maanden dicht zijn. Ten minste 60 procent van het aanbod bestaat hiermee uit een gezonder aanbod. Er is een gratis watertappunt en voor leerlingen is het extra makkelijk om een gezondere keuze te maken. De ongezonde producten liggen namelijk achteraan, luiden de voorbeelden die de school geeft. “De leerlingen wennen snel aan nieuwere en gezondere broodjes. Ze willen nu niets anders meer”, is de ervaring van kantinebeheerder Rauko Verhoog. 

Een gezonde en bewuste leefstijl is belangrijk voor leerlingen, luidt de stelling. “De gezonde gewoontes die ze nu aanleren, nemen ze een leven lang mee”, aldus voedingsadviseur Mandy Evers. Buurtcoördinator Carola van den Berg van de gemeente Hilversum legt uit dat het ook past bij de doelstellingen van de gemeente en wijst op het convenant met Jongeren op gezond gewicht (JOGG).

Femke Roest van laatstgenoemde organisatie geeft aan dat JOGG de ‘Comenius-aanpak’ op meer plekken in Hilversum gaat uitproberen. “We gaan de volgende fase van onze aanpak in waarin we in meer wijken en op meer scholen mensen bewust willen maken van de positieve effecten van gezonde voeding en beweging”, legt zij uit. 

Handhaven
Met het verkrijgen van de zilveren Schoolkantine Schaal is het ook mogelijk geworden voor de gemeente om het ventverbod in de omgeving van de school te handhaven. Een gegeven waar de school en de betrokken partners bij dit gezondheidstraject blij mee zijn. In de praktijk betekent dit de ondernemer Youness Bouglalah niet meer met zijn mobiele snackkar in de pauzes in de buurt van de Bisonlaan 1 mag staan. In een persbericht noemt het Comenius College de mobiele frietkraam ‘een doorn in het oog en niet alleen van de school’. Naar verluidt maakten ook Evers zich sterk voor een ingrijpen door de gemeente. Van den Berg was het aanspreekpunt en heeft het besluit voor de gemeente voorbereid. 

Op 13 januari maakte de gemeente bekend dat het ventverbod per 26 januari zou ingaan. Dat betekent dat het tussen 11.00 en 17.00 uur verboden is om in de straten, 250 meter vanaf de hoofdingang van de school, eten en drinken te verkopen. Handhaving hierop kan alleen bij scholen met het predicaat Gezonde Schoolkantine Award. Juist om een gezonde levensstijl te stimuleren onder jongeren hebben Hart voor Hilversum, D66, VVD en GroenLinks de wens om snackvrije zones in te voeren bij het voortgezet onderwijs opgenomen in 2018 opgenomen in het coalitieakkoord

<p>Van linksaf: Rector Robert van der Sijde, Femke Roest (JOGG-regisseur gemeente Hilversum), Carola van den Berg, buurtcoördinator, voedingsadviseur Mandy Evers, kantinebeheerder Rauko Verhoog en kantinemedewerker Hanneke Robeer poseren coronaproof. </p>

Van linksaf: Rector Robert van der Sijde, Femke Roest (JOGG-regisseur gemeente Hilversum), Carola van den Berg, buurtcoördinator, voedingsadviseur Mandy Evers, kantinebeheerder Rauko Verhoog en kantinemedewerker Hanneke Robeer poseren coronaproof. (Foto: Comenius College)